17 Ağustos 2018 Cuma

Burhan Ersan tüm sanat hayatını görsel dilde bize ait olanın, çağdaş dünyada yeniden inşasına adamış bir sanatçı.  “Reng-i Su” sergisi, Malik Aksil’in 1900’lerin ortasında altını çizdiği resimde “kendi olma” çabası üzerine bir proje. Doğunun kadim ve soyut dilinden konuşmanın mücadelesi içinde olan ve kendi şiir çalışmalarında ve ülkemiz şiirinde, hemen hemen kesintisiz yürüyerek modern şiirin dünyadaki varoluşuna katkı sağlayan duruşunu, görsel sanat alanında nasıl ortaya çıkarabileceğinin mücadelesini veren Ersan bu çabasında imgelem üzerinden doğu soyut diline, geleneksel teknikleri kendi yaklaşımlarıyla yeniden yaratarak ulaşmayı tercih etti. Sanatı için ebru zanaatının birikimini kendi geliştirdiği tekniklerle kullandı. Aynı zamanda birçok karma sergide bu zihin üstü yaratıcılığı kullanarak, zihinsel göndermeleri olan karışık teknik tematik çalışmalar sergiledi. Ağırlıklı olarak tuval ve kağıt üzerine yaptığı çalışmalarını bazen farklı formlardaki üç boyutlu nesneler üzerine de uyguladı. “Doğu Resminde Çağdaş Arayışlar” sergisinde daha çok sanatçının son dönem tuval üzerine yaptığı soyut yorumlar yer alıyor.

Mehmet Lütfi Şen‘in küratörlüğünde gerçekleşen BURHAN ERSAN: DOĞU RESMİNDE ÇAĞDAŞ ARAYIŞLAR “Reng-i Su” sergisi, 15 MAYIS 2014 PERŞEMBE Saat:18.30′da açılıyor. Zeytinburnu Kültür Merkezi’ndeki sergi,  5 Haziran’a kadar sanatseverleri bekliyor.

 

Burhan Ersan Örnek Eserler (6)A.  BURHAN ERSAN 

Yüksek öğrenimin ardından ara vermeden sürdürdüğü şiir çalışmalarının yanında, 1990’lı yıllardan itibaren, yalnızlığa çekildiği köyde, zen kökenli eylem resminin,ebru geleneği ile yakınlığından kaynaklı ve de bilinmeyen alanların bilince çıkarılmasını hedefleyen, görsel çalışmalarına da başladı. Bu noktada şiirin soyut diliyle, resim arasındaki ilişkilere ve kesişme noktalarına odaklandı. Şiirin akışkan ve doğaçlama yöntemlerini, resimlere taşımaya yöneldi. Kendi şiir dilini görselliğe taşımak amacıyla, imgelerin görselleştirilmesine ve soyut dilin oluşmasına yönelik, kadim teknik ve deneyimlerden kaynaklanan yeni teknikler geliştirdi.
Halk sanatları ve geleneksel sanatlar ile ilgili araştırmalar sonucu doğrudan soyuta ulaşmak için geleneksel teknikleri çağımızın teknikleri ve görselliği ile zenginleştiren, RENG-İ SU çalışmalarında karar kıldı. Bütün bu çalışmaların sonucu, başlangıçtan itibaren soyut olarak gelişen ve geleneğimiz olan soyut dili, bugünün soyut resim yaklaşımlarıyla birleştirmeye ve renk öyküleri oluşturmaya yönelerek, başta tuval olmak değişik malzemeler ve teknikler geliştirdi.
Yurt içi ve dışında çeşitli sergiler açtı. Kansere Umut Vakfı yararına öğrencileriyle birlikte sergiler açarak, sanat toplum birlikteliğine yönelik çalışmalar yaptı. Soyut resim ve ebru arasındaki ilişkileri inceleyen çeşitli seminer, kongrelere katıldı, SÜSLEMEDEN SANATA başlığı altında, ebru ve şiir geleneğinden bir Türk resmi oluşturma çabalarının teorik alt yapısını oluşturan düzenli konferanslar verdi. Bu çalışmalarını kadim doğunun soyut yaklaşımlarını kapsayacak biçimde genişleterek, derslerini “SANAT ve TİN” üzerine çalışmalar biçimine yöneltti. Güneşeresim (Beyoğlu Plastik Sanatlar Derneği) derneğinin kurucu üyeleri arasında yer alan, aynı zamanda UPSD üyesi olan Burhan Ersan’ın çeşitli basın kuruluşlarında röportaj ve programları yayınlandı.

Burhan Ersan Örnek Eserler (9)

 

Yoruma kapalı.

Benzer Haberler
Granada’dan Dublinliler dosyası Granada’dan Dublinliler dosyası Granada, Soma’da hayatını kaybeden madencilere adadığı ...
Yusuf Tosun yazdı… Yusuf Tosun yazdı… "Bir şiirdi, şarkıydı benim için Boğaz. ...
Bülent Ata, Zarifoğlu’nun izinde… Bülent Ata, Zarifoğlu’nun izinde&# “Eve Gitmek İstemediğim Günler”in şairi, nihayet ...
Konuşmanın zamanı geldi… Konuşmanın zamanı geldi… Bizim için aslolan içi boş, anlamsız, ...
Mevsim Sonbaharsa Kitap Aşktır Mevsim Sonbaharsa Kitap Aşktır Fikir-düşünce dergilerinin esamisi bile okunmuyor. Edebiyat ...